Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Co můžeme nabídnout

 • logopedickou prevenci v rámci MŠ
 • spolupráci s klubem Florbal Sokolov
 • oslavy s Podzimníčkem, Jarněnkou a Velikonočním zajíčkem
 • návštěvy divadelních představení v MDK Sokolov
 • divadelní a kouzelnická představení v MŠ
 • v rámci spolupráce s DDM - využívání dopravního hřiště, hry na interaktivní tabuli, zapojení do programu BENE bezpečně, nebezpečně
 • v rámci spolupráce s městskou knihovnou - návštěvy knihovny, výstav, výtvarné soutěže
 • spolupráci se ZŠ Švabinského – společné akce a návštěvy
 • v rámci spolupráce s MŠ Vítězná v Sokolově - účast na Netradiční olympiádě, Zpívání jen tak
 • hrátky s vodou v bazéně základní školy
 • návštěvy v tělocvičně základní školy
 • výlety a spolupráce se Statkem Bernard
 • spolupráce s Baníkem Sokolov – Školka Cup
 • účast na Mateřince v oblastní i celostátní přehlídce
 • návštěvu třídírny odpadů, školního statku
 • spolupracujeme s mysliveckým sdružením Horník – sbíráme kaštany pro zvířátka, jezdíme na výlet do obory s jeleny a daňky
 • návštěva centra rizik v Sokolově, spolupráce s MP Sokolov
 • dále nabízíme tradiční akce MŠ – Čertovské hrátky, maškarní karneval, Čarodějnický rej, vynášení Moreny, Pasování na školáka
 • akce pro děti a rodiče – oslavu MDD, úklid školní zahrady s opékáním, přívítání nového šk. roku, ukončení šk.roku na školní zahradě
 • dále nabízíme individuální akce každé třídy (tvořivé dílny s rodiči, besídky ...)
 • navštěvujeme HZS v Sokolově, nemocnici v Sokolově na akci – Nebojíme se nemocnice
 • navštěvujeme solnou jeskyni
 • zábavné centrum Fantazie
 • pořádáme pro děti školu v přírodě, prodloužený víkend pro dětí na horách, přespávání v MŠ
 • exkurze do depa kolejových vozidel na vláčky, do porcelánky
 • Pro rodiče pravidelné konzultační hodiny