Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Projekty

Projekty


Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025

obedy do skol.pngProjekt Spolu

A3-plakat-publicita_MS Alsova-1 (1).pngDIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

 

 

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

pruhPořízení interaktivní tabule a sporáku pro školní kuchyni

logo EULogo Leader MAS Sokolovsko logo

Registrační číslo projektu: 21/005/19210/341/078/001438Název projektu: Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 - Pořízení interaktivní tabule a sporáku pro školní kuchyni

Popis projektu

Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 ve spolupráci s odborem rozvoje města Sokolov získala dotaci na realizaci projektu „Pořízení interaktivní tabule a sporáku pro školní kuchyni“. Škola se stala úspěšným žadatelem o finanční prostředky ve výzvě Místní akční skupiny Sokolovsko o.p.s. v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro území MAS Sokolovsko na období 2014 -2020. Dotace sloužila k pořízení technologického vybavení mateřské školy. Cílem bylo vyměnit nefunkční sporák s troubou z roku 1996 ve školní kuchyni. Nový spotřebič odpovídá požadavkům na moderní technologie a přispívá nejen k bezproblémovému provozu kuchyně, ale také ke snížení spotřeby plynu a elektrické energie. Druhá projektová aktivita měla za cíl nákup interaktivní tabule pro zajištění rozvoje IT vzdělávání dětí i pedagogického personálu MŠ. Snahou bylo podpořit všestranný vývoj vzdělávacích schopností dětí v předškolním věku a to i s ohledem na potřeby současné školské legislativy.

 

Financování

Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova v rámci operace 19.2.1 - Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, jejímž hlavním cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sokolovsko o.p.s.

Celkové náklady: 201.650,- Kč včetně DPH

Dotace SZIF: 161.320,- Kč včetně DPH

Podíl MŠ Alšova: 40.330,- Kč včetně DPH

 
MŠ je zapojena do projektu „ Malá technická univerzita".

Realizace v rámci projektu Karlovarského kraje Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 (IKAP 2).


Krok za krokem REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012198 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.


MŠ je zapojena do projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022".


Ruku v ruce - Registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019636

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.