Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Projekty > Pořízení interaktivní tabule a sporáku pro školní kuchyni

Pořízení interaktivní tabule a sporáku pro školní kuchynilogo EULogo Leader MAS Sokolovsko logo

Název projektu: Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 - Pořízení interaktivní tabule a sporáku pro školní kuchyni

Registrační číslo projektu: 21/005/19210/341/078/001438Plakát MŠ Alšova - Pořízení interaktivní tabule a sporáku pro školní kuchyni

Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 ve spolupráci s městem Sokolov získala dotaci na realizaci projektu „Pořízení interaktivní tabule a sporáku pro školní kuchyni“. Škola se stala úspěšným žadatelem o finanční prostředky ve výzvě Místní akční skupiny Sokolovsko o.p.s. v rámci programového rámce Program rozvoje venkova Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS SOKOLOVSKO na období 2014–2020. Dotace bude sloužit k pořízení technologického vybavení mateřské školy. Cílem je vyměnit stávající nefunkční sporák s troubou z roku 1996 ve školní kuchyni. Nový spotřebič bude odpovídat požadavkům na moderní technologie a přispěje nejen k bezproblémovému provozu kuchyně, ale také ke snížení spotřeby plynu a elektrické energie. Druhá projektová aktivita má za cíl nákup interaktivní tabule pro zajištění rozvoje IT vzdělávání dětí i pedagogického personálu MŠ. Snahou je podpořit všestranný vývoj vzdělávacích schopností dětí v předškolním věku, a to i s ohledem na potřeby současné školské legislativy.

Projekt byl podpořen v rámci operace 19.2.1 - Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, jejímž hlavním cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sokolovsko o.p.s.